Etap szkolny

02.12.2020 (środa) w szkołach /godzina 11.00/

Drogi Katecheto jeśli chcesz przeprowadzić Etap szkolny metodą tradycyjną pytania i odpowiedzi proszę pobrać poniżej – aby pobrać pytania trzeba wpisać hasło. Po hasło proszę zadzwonić pod nr 602496016.

Pytania i odpowiedzi  – TUTAJ

Strona z pytaniami i odpowiedziami będzie aktywna we wtorek 01.12.2020 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wytyczne dla katechetów, którzy przeprowadzą etap szkolny metodą zdalną (elektroniczną)

OTK etap szkolny – wytyczne dla katechetów

 1. Link należy przekazać uczniom (za pośrednictwem dotychczas wykorzystywanych narzędzi – poczta email, dziennik elektroniczny itp., można także zamieścić na stronie szkoły). Wcześniejsze posiadanie linku nie narusza bezpieczeństwa testu – możliwość otworzenia i wypełnienia testu będzie dopiero w dniu zawodów o ustalonej porze.
 2. Po wcześniejszym wejściu na stronę, uczestnicy zobaczą komunikat: „Test oczekuje na rozpoczęcie. Będzie on możliwy do rozwiązania od 2020-12-02 11:00 CET do 2022-12-02 12:00 CET. Odśwież stronę o podanej porze”. Otwarcie testu między godz. 11.00 a 12.00 nie zmienia faktu, iż uczestnicy na jego wypełnienie będą mieli 30 minut (zgodnie z treścią zał. 2 do Regulaminu – § 1 ust. 4). Wydłużenie aktywności linku uwzględnia ewentualne trudności uczestników ze sprzętem lub połączeniem internetowym.
 3. Katecheci wysyłając uczniom link, podają im także adresy mailowe, na które dotrą certyfikaty (najlepiej podać adres mailowy nauczyciela, który przygotował ucznia). Certyfikat z wypełnionego testu będzie potwierdzeniem udziału ucznia w I Etapie OTK 2021 i liczby zdobytych przez niego punktów. Certyfikaty zostaną rozesłane do końca dnia zawodów na adres mailowy katechety.
 4. Po zakończeniu testu uczniowie otrzymają link do jego wyników – w instrukcji podano, iż link ten należy skopiować i zapisać, jak również wysłać do katechety (dzięki temu katecheta również będzie miał możliwość wglądu do odpowiedzi ucznia i punktacji za poszczególne pytania).
 5. Warto uwrażliwić uczniów na uważne wpisywanie danych, czytanie instrukcji w teście oraz informacji, jak postąpić po jego zakończeniu. Uczestnik podczas wypełniania testu nie ma obowiązku posiadania włączonej kamery ani mikrofonu. Nie zaszkodzi jednak przypomnieć, że test ma być rozwiązany samodzielnie, a ewentualne próby skorzystania z innej karty podczas wypełniania skutkują natychmiastowym zakończeniem testu i wysłaniem dotychczas udzielonych odpowiedzi.
 6. Po zakończonych zawodach katecheci sporządzają protokoły wg przekazanego wzoru i odsyłają je do Komitetów Diecezjalnych.
 7. Link do udostępnienia

  https://olimpiada.testportal.pl/test.html?t=gCBf6VJH2dxY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Załączam też informację przesłaną do Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych,

Przesyłamy link do testu szkolnego OTK 2021 wraz z wytycznymi dla katechetów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie linku i wytycznych katechetom, proszę także zamieścić link wraz z informacją na stronie Wydziału.

Link do udostępnienia: https://olimpiada.testportal.pl/test.html?t=gCBf6VJH2dxY

Z wyrazami szacunku

Komitet Główny i Komitet Organizacyjny OTK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Teologii  Katolickiej. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.

 1. Literatura znajduje się na www.otk.pl – strona prowadzona przez głównego organizatora czyli Archidiecezję Poznańską.
 2. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej. (uwaga z naszej diecezjalnej www.otk.parafiakrosniewice.pl)
 3. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (01 grudnia 2020 r. – wtorek rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać HASŁO – (po hasło katecheta osobiście dzwoni pod nr 602496016)
 4. Wg Głównego Organizatora katecheta może przeprowadzić etap szkolny drogą elektroniczną. Można również zaprosić młodzież do szkoły i z zachowaniem odpowiednich procedur przeprowadzić w szkole, etap szkolny (podobnie jak w latach poprzednich)
 5. Gdyby się okazało, że nie można przeprowadzić etapu szkolnego wedle zaleceń Komitetu Głównego, Komitet Diecezjalny naszej diecezji zezwala na podjęcie autonomicznej decyzji przez katechetę.
 6. Nie wysyłamy zgłoszenia szkoły do olimpiady. Przesłanie protokołu z etapu szkolnego (drogą elektroniczną z diecezjalnej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie.
 7. Jak znaleźć naszą diecezjalną stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl – Strona naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie OTK należy „nacisnąć” na baner Olimpiady z Wiedzy Religijnej, następnie kliknąć na OTK.
 8. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.otk.parafiakrosniewice.pl
 9. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 10. Czas pisania 45 minut. – Początek pisania ten sam w całej Polsce (godzina 11.00)
 11. UWAGA BARDZO WAŻNE !!! Uchwała Komitetu Głównego

Do zawodów II stopnia (etap diecezjalny) zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia (etap szkolny) oraz zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

Ze względu na szczególny czas pandemii Komitet Diecezjalny zezwala aby do zawodów II stopnia z każdej szkoły mogły awansować trzy osoby oczywiście pod warunkiem, że zyskali co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia (etap szkolny).

Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.

Przypominam etap diecezjalny (zawody II stopnia)

03 marca 2021 r. (środa) w Seminarium w Łowiczu ul. Seminaryjna 6, godzina 11.00

 

Życząc  wszystkim tak katechetom jak i uczniom wielu radości z  udziału w  OTK  2021 serdecznie  zapraszam laureatów i opiekunów do Łowicza.

 

Referent d/s Nauki Katolickiej

Ks. Tomasz Jackowski