Przejdź do treści

Etap ogólnopolski

Etap Ogólnopolski – 04-06 kwietnia 2024 roku – Radom

Pismo z Radomia

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam już  protokoły z II etapu OTK. Pozostałym przypominamy o upływającym 31 stycznia 2024r.  terminie nadsyłania dokumentów z przeprowadzonego etapu diecezjalnego.

Prosimy by dosłać pocztą oryginały podpisanych oświadczeń RODO uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie finalistom informacji zamieszczonej w niniejszym mailu w załączniku, odnośnie zdjęcia potrzebnego do wykorzystania w Gali Finałowej XXXIV OTK w Radomiu. By usprawnić przekazanie nam zdjęć, prosimy, by odesłać je w komplecie (fotografie 3 finalistów) z adresu mailowego Wydziału Katechetycznego danej diecezji na adres mailowy OTK otk@diecezja.radom.pl w terminie nieprzekraczającym daty 05.02.2024r.

Z wyrazami szacunku

Ks. dr Jarosław Zieliński, Pełnomocnik Komitetu Głównego, Olimpiady Teologii Katolickiej

Informacja odnośnie zdjęcia – TUTAJ

Dokument RODO – TUTAJ