Przejdź do treści

Etap szkolny

Etap Szkolny – 15 listopada 2023 roku (środa), godz. 11:00

Pytania i odpowiedzi Etap szkolny

 
 1. Pytania – Tutaj
 2. Odpowiedzi – Tutaj
 3. Pytania i odpowiedzi dodatkowe – Tutaj
Drodzy Katecheci przesyłanie protokołu elektronicznego dokonuje się z tego samego miejsca skąd pobierane są pytania i odpowiedzi. Pod protokołem papierowym jest protokół elektroniczny.
Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.
OTK 2024 – Protokoły elektroniczne Etap szkolny – stan na 22.11.2023 godz. 08.00.
Na 62 szkoły średnie w OTK 2024 wzięło udział 19 szkół – co stanowi 30,64 % (161 uczniów)
xxx

09.11.2023 – czwartek – Pismo wiodące od Głównego Organizatora OTK – Diecezji Radomskiej – TUTAJ

UWAGA 

Słowo wyjaśnienia – (do Pisma wiodącego)

 1. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 1 do 6 szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje tylko jeden uczeń pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 50% punktów.
 2. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 7 w górę, szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje dwóch uczniów pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.
 3. Więcej uczniów mogą przysłać szkoły, których uczniowie w zeszłym roku zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie diecezjalnym. (oczywiście pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów).

W OTK 2023 w zeszłym roku, uczniowie tych szkół zdobyli premiowane miejsca (1,2,3), czyli LO Nowe Miasto ma dwa dodatkowe miejsca a LO im. F. Chopina z Sochaczewa i I LO im. H. Dąbrowskiego z Kutna po jednym dodatkowym miejscu

I Miejsce, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

II Miejsce, Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

III Miejsce, I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie

Drodzy  Katecheci

I. Uwaga – nie trzeba zgłaszać udziału szkoły w olimpiadzie. Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Kurii Diecezjalnej Łowickiej jest potwierdzeniem udziału szkoły w Olimpiadzie. (patrz punkt 4)
II. RODO – Drodzy Katecheci, poniższy druk prosimy wypełnić, oddzielnie dla każdego ucznia i zachować w szkole.

Druk RODO – TUTAJ 2024

III. Plakat 1 – Plakat-2024
     Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Teologii  Katolickiej. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.
 1. Literatura znajduje się na www.otk.pl – strona prowadzona przez głównego organizatora czyli Diecezję Radomską.
 2. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej. (uwaga z naszej diecezjalnej www.otk.parafiakrosniewice.pl)
 3. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (14 listopada 2023 r. – wtorek rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU – (kod dostępu zostanie w odpowiednim czasie przesłany pocztą tradycyjną do Dyrekcji Szkoły. Jeśli byłby jakikolwiek problem katecheta osobiście dzwoni pod nr 602496016)
 4. Nie wysyłamy zgłoszenia szkoły do olimpiady. Przesłanie protokołu z etapu szkolnego (drogą elektroniczną z diecezjalnej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie.
 5. Jak znaleźć naszą diecezjalną stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl – Strona naszej diecezji. Kliknij na baner „Olimpiada Teologii Katolickiej”.
 6. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem www.otk.parafiakrosniewice.pl
 7. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i  wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 8. Czas pisania 45 minut. – Początek pisania ten sam w całej Polsce (godzina 11.00)
 9. UWAGA BARDZO WAŻNE !!! Uchwała Komitetu Głównego

Do zawodów II stopnia (etap diecezjalny) zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia (etap szkolny) oraz zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.

Z regulaminu Olimpiady

§8

 1. Zawody I stopnia przeprowadza Komitet Szkolny na terenie szkoły, do której uczęszczają zgłoszeni uczniowie, zgodnie z wytycznymi Komitetu Diecezjalnego.
 2. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w terminie określonym przez Komitet Główny. Zmiana terminu na terenie danej szkoły możliwa jest za zgodą Pełnomocnika.
 3. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na otwarte pytania określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur. W zawodach I stopnia wymagane są poziom wiedzy i umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej z nauczania religii.
 4. Pytania do zawodów I stopnia wraz z kluczem odpowiedzi Pełnomocnik rozsyła pocztą na adres Komitetów Diecezjalnych najpóźniej 14 dni przed datą zawodów I stopnia. Komitet Diecezjalny zobowiązany jest do przekazania pytań wraz z kluczem odpowiedzi Komitetom Szkolnym najpóźniej 2 dni przed datą zawodów I stopnia.
 5. Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.
 6. Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.
 7. Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).
 8. W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.
 9. Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.

Przypominam etap diecezjalny (zawody II stopnia)

10 stycznia 2024 r. (środa) Budynek Seminarium – Łowicz ul. Seminaryjna 6, godzina 11.00

Życząc  wszystkim tak katechetom jak i uczniom wielu radości z  udziału w  OTK  2024 serdecznie  zapraszam laureatów i opiekunów do Łowicza.

Referent d/s Nauki Katolickiej

                          Ks. Tomasz Jackowski