Przejdź do treści

PYTANIA I ODPOWIEDZI OTK 2023 – Etap Szkolny

  1. 2023 OTK Etap Szkolny – Pytania TUTAJ
  2. 2023 OTK Etap szkolny – odpowiedzi TUTAJ
  3. 2023 OTK Etap Szkolny – Pytania Dodatkowe TUTAJ
  4. 2023 OTK Etap Szkolny – Odpowiedzi Dodatkowe TUTAJ
  5. 2023 OTK Etap Szkolny – Dyplom za miejsce (1,2,3)  i za udział – TUTAJ
  6. 2023 OTK Etap szkolny – Protokół „Brudnopis” TUTAJ
  7. Protokół do Kurii (elektroniczny) TUTAJ

Uwaga Protokół elektroniczny aktywny będzie do soboty włącznie (26 listopada 2022)  🙂

W protokole elektronicznym (przycisk) dodaj ucznia, dodaje kolejnego ucznia. Ilu uczniów można przesłać na etap diecezjalny – instrukcja niżej.

(Ważne pismo dla Katechetów od Głównego Organizatora – Diecezja Pelplińska – TUTAJ)

Słowo wyjaśnienia –

  1. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 1 do 6 szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje tylko jeden uczeń pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 50% punktów.
  2. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 7 w górę, szkołę na etapie diecezjalnym reprezentuje dwóch uczniów pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.
  3. Więcej uczniów mogą przysłać szkoły, których uczniowie w zeszłym roku zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie diecezjalnym. (oczywiście pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów).

 Poprzedni rok szkolny OTK 2021-2022

1 miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego  w Kutnie, (dodatkowe 2 miejsca)

2 miejsce Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach (dodatkowe 1 miejsce)

3 miejsce Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu (dodatkowe 1 miejsce)

Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.