Strona kodowana

Pozdrawiam,  jeśli jesteś tutaj dobrze został wpisany kod dostępu 🙂 Gratulacje

PytaniaTUTAJ

Odpowiedzi – TUTAJ

Pytania dodatkowe (ustne)TUTAJ

Odpowiedzi dodatkowe (ustne) – TUTAJ

Protokół papierowy – TUTAJ

Protokół elektroniczny – TUTAJ

Uwaga – pismo otrzymane z Płocka 16 listopada ok. 13.00

Szczęść Boże,

w związku z zapytaniami, co do uczniów, którzy są na kwarantannie, a chcieliby wziąć udział w OTK przesyłam następujące wskazania:

– podstawową formą pisania testu w I etapie zawodów  OTK 2022 jest test tradycyjny w szkole.

– jeśli któryś z uczniów jest na kwarantannie i katecheta zgłosił taki problem do komitetu diecezjalnego,

a ten wyrazi zgodę,

katechecie można przesłać link z testem on-line

przygotowanym na platformie Microsoft Forms wraz z instrukcją (filmikiem) jak zorganizować I etap zdalnie.

Zasadniczo katecheta DUPLIKUJE test jako własny i przesyła do rozwiązania tym uczniom,

którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie.

Test należy rozwiązać w tym samym czasie, w którym będą go rozwiązywali uczniowie w formie tradycyjnej

(17 listopada, środa, g. 11:00).

Bardzo ważne jest, aby osoba zduplikowała test u siebie i wysyłała ze swojego konta.

W związku z wypełnieniem testu w formie zdalnej, zgodnie z punktem 4 załącznika do regulaminu OTK nr 2

czas na rozwiązanie testu zostaje ograniczony do 25 min.

Katecheta po otrzymaniu testów od uczniów drukuje go,

SPRAWDZA RĘCZNIE

 (należy sprawdzić dokładnie ręcznie test; komputer nie radzi sobie z niektórymi pytaniami,

nie zalicza odpowiedzi z literówkami, nie daje punktu,

gdy np. jedna z dwóch odpowiedzi jest poprawna) i archiwizuje zgodnie z regulaminem.

Protokół przesyła do Komitetu Diecezjalnego OTK.

Link do filmiku:

Pełnomocnik OTK 2022 z Płocka

ks. Grzegorz Zakrzewski

INFORMACJE DLA KOMITETU SZKOLNEGO XXXII OTK

Etap szkolny XXXII OTK przeprowadzony jest w całej Polsce dnia 17 listopada 2021 r. o godz. 11:00.

Przeprowadzenie olimpiady o tej samej godzinie we wszystkich diecezjach jest decyzją Komitetu Głównego.

Na rozwiązanie testów uczniowie mają 45 minut.

Przy sprawdzaniu testów nie stosujemy ułamków punktów – za każą odpowiedź przyznajemy pełne punkty.

Przesyłamy test, wzór protokołu, a także pytania dodatkowe do ewentualnego wykorzystania podczas egzaminu w przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzców.

Regulamin OTK

 Z zawodów I stopnia Komitety Szkolne sporządzają protokół według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Protokoły przechowuje się przez 2 lata w archiwum referatu katechetycznego kurii biskupiej lub Komitetu Diecezjalnego.

Do zawodów II stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.

Liczbę miejsc punktowanych, o których mowa w ust. 6, określa Komitet Diecezjalny najpóźniej 7 dni przed odbyciem zawodów I stopnia, przydzielając każdej szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w pozostałych przypadkach).

Szkoły, w których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej edycji Olimpiady do III etapu mają prawo do jednego dodatkowego miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).

(Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu – dodatkowe dwa miejsca i LO im. H. Dąbrowskiego w Kutnie jedno dodatkowe miejsce)

W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja przeprowadza dodatkowy etap ustny, z zakresu materiału zawodów I stopnia.

Uczestnik przystępujący do I etapu powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Nie wolno mu mieć przy sobie telefonu komórkowego lub innego urządzenia do transmisji danych, a także nie powinien posługiwać się książkami, chyba że w ramach danego etapu w informacji, o której mowa w 7 ust. 2, wskazano książki, które mogą być używane.

Drodzy katecheci macie ponad dobę aby wydrukować odpowiednią ilość testów.

Przypominam Etap szkolny (jutro) 17 listopada o 11.00